75 години от рождението на Александър Текелиев

Event information