Представяне на компактдиск на операта „Дон Жуан“

Event information